Loading...
Crooze 2017-11-16T08:35:56+00:00

Crooze

”Crooze” er navnet på vores produkt. Baseret på åbne standarder og framworks er produktet bygget således, at vores kunder kan få genereret data-drevet applikationer på ingen tid. Et hurtigt eksempel er et booking system: Man vil gerne booke en vikar eller person til noget arbejde, der kræver bekræftelse fra den bookede, og i øvrigt skal vores kunde notificeres om arbejdet i forhold til en konfigureret tidsregel, der afhænger af valgt dag/tid mht. bookningen.
Det ”Crooze” gør er, at den genererer de nødvendige tabeller i vores database med henblik på at strukturere kundens data. Dernæst tilføjer vi til disse tabeller services, konfigurationer og valideringer for at understøtte den ønskede forretningslogik.

Crooze – kort fortalt
På billedet ses flere udskæringer af dele af Crooze. Læs beskrivelsen for at få en idé om, hvordan det hænger sammen for fx. et meget simpelt bookingsystem til vikarer.

1) Sektion 1-3 er EZ Apps’ administrationsside, hvor vi opretter kundens tabeller, så det bliver muligt for kunden at oprette data, dvs. at bruge applikationen.

2) Her vises detaljer om én af tabellerne (her “Vikar-booking”). Samtidigt vises også de muligheder, vi har til at konfigurere flere elementer på denne tabel.

3) Her er det en service af typen “Bekræftelse”, der er konfigureret og tilkoblet nævnte tabel. Denne har til formål at initiere en bekræftelse mod den vikar, som ønskes booket til formålet. Vikaren kan, efter en booking er oprettet, be- eller afkræfte, om hvorvidt denne ønsker at udføre arbejdet eller.

4) Sektionerne 4-6 omhandler selve brugen af den konfigurerede applikation, dvs. den du som kunde bruger. Det er her, det hele begynder. Sektion 4 viser en liste over oprettede bookinger. Man kan på hvert element/booking i listen se detaljer omkring en booking, ændre den eller slette den. Der er flere muligheder, men her fortælles om de vigtigste.

5) Her vises detaljer om en specifik booking (id=2), og man kan tillige se andre mulige indstillinger, man som bruger kan se eller ændre (sprog, medlemskaber, virksomhedskontekst hvis man er medlem af flere virksomheder).

6) Klikkes på “Bekræftelser”-knappen føres man til listen over bekræftelser, som måtte være begået. Man kan udføre mange handlinger på disse bekræftelser (nulstille, sende til implicerede parter, slette osv.)

Typer af services og konfigurationer
Et simpelt ”bookingsystem” kan genereres på under en halv time! ”Crooze” er bygget således, at services, konfigurationer og valideringer kan kobles til og fra enhver tabel.Services og konfigurationer kan være Reminder, Notification, Public Exposure, Rating, Compentency Profiles, Confirmation, Offer and Bid, Workflow, Backup. Nogle af disse ydelser er allerede udviklet, andre kan bygges undervejs, efter krav fra vores kunder.

Hvem er Crooze til?
Crooze er bygget til alle segmenter – små som store virksomheder, og alle typer applikationer, der kræver strukturering af data.

Sikkerhed og deling
Crooze er bygget med sikkerhed for øje. Alt data tilhørende vores kunder er tilgælgelig via roller og grupper, som kan kobles til deres brugere. Vores kunder kan på et meget detaljeret niveau bestemme hvad deres brugere skal have adgang til. Med andre ord, data seperation er en mulighed i Crooze. Dérudover har vores kunder også mulighed for at dele deres tabeller med andre virksomheder, hvis behovet skulle forekomme.